Tag: รับทำบัญชีตรัง

รับปิดงบการเงินตรัง ตรวจสอบบัญชีตรัง รับวางระบบบัญชีตรัง รับวางระบบบัญชีตรัง รับทำบัญชีตรัง วางระบบบัญชีตรัง รับตรวจสอบบัญชีตรัง ทำบัญชีตรัง รับยื่นภาษีอากรตรัง รับตรวจสอบบัญชีตรัง รับทำบัญชีตรัง

รับยื่นภาษีอากรตรัง รับตรวจสอบบัญชีตรัง รับตรวจสอบบัญชีตรัง วางระบบบัญชีตรัง ตรวจสอบบัญชีตรัง รับปิดงบการเงินตรัง รับวางระบบบัญชีตรัง รับวางระบบบัญชีตรัง รับทำบัญชีตรัง ทำบัญชีตรัง รับทำบัญชีตรัง บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ […]

pangpond