Tag: รับทำบัญชีสิเกา

รับยื่นภาษีอากรสิเกา รับปิดงบการเงินสิเกา รับตรวจสอบบัญชีสิเกา รับทำบัญชีสิเกา รับวางระบบบัญชีสิเกา รับทำบัญชีสิเกา รับวางระบบบัญชีสิเกา ตรวจสอบบัญชีสิเกา ทำบัญชีสิเกา รับตรวจสอบบัญชีสิเกา วางระบบบัญชีสิเกา

รับวางระบบบัญชีสิเกา รับทำบัญชีสิเกา รับทำบัญชีสิเกา รับตรวจสอบบัญชีสิเกา รับวางระบบบัญชีสิเกา ตรวจสอบบัญชีสิเกา วางระบบบัญชีสิเกา รับยื่นภาษีอากรสิเกา รับตรวจสอบบัญชีสิเกา รับปิดงบการเงินสิเกา ทำบัญชีสิเกา*เขาวิเศษ บ่อหิน *อ่าวตง นาเมืองเพชร กะลาเส ไม้ฝาด *สิเกา *ท่าสะบ้า *วังมะปราง เขาไม้แก้ว บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, […]

pangpond